Navigate Up
Sign In

Associations

Cultural
Saint Catherine Band Club
Misraħ Girgor Bonici, Żejtun
 
 
 
Beland Band Club
Beland Band Club
Misraħ ir-Repubblika, Żejtun
Tel: +356 21694314
Website: www.belandband.com
 
 
 
Żejtun Band Club
Żejtun Band Club
Misraħ Girgor Boniċi, Zejtun
Tel: +356 21677178
Website: www.bandazejtun.com
 
 
 
Juventitus Domus Sacra Familia
63, Triq San Girgor, Żejtun
Tel: +356 21695867 Fax: +356 21692894
Contact Person: Jesmond Ferriggi
 
 
 
Żejtun Scout Group
c/o 63, Triq San Girgor, Żejtun
Tel: +356 21695867
Contact Person: John Paris
 
 
 
Żejtun Girl Guides
c/o 63, Triq San Girgor, Żejtun
Tel: +356 21695867
Contact Person: Jane Caruana
 
 
 
25th November Fireworks Organisation
25th November Fireworks Organisation
7, Triq Gwiedi, Żejtun
Tel: +356 21694216
Contact Person: John Abela/Louis Tanti
 
 
 
25th November Festivities Decorations' Organisation
25th November Festivities Decorations’ Organisation
Misraħ Diċembru XIII, Żejtun
 
 
 
Holy Week Organising Cmmittee
Holy Week Organising Committee
100, Triq San Girgor, Żejtun
 
 
 

Sports

 
Żejtun Corinthians Football Club
73, Triq Santa Katarina, Żejtun
Tel: +356 21694223
Contact Person: Anthony Bonnici
e-mail: zejcor@onvol.net
 
 
 
Żejtun Red Stars Football Club
Triq San Girgor, Żejtun
Tel: +356 21676330 Mobile: +356 99487843
Contact Person: Albert Cumbo
 
 
 
Bocci Club San Girgor
Triq id-Daħla ta’ San Tumas, Żejtun
Tel: +356 21673384
 
 
 
Hunters Association
Hunters Association
c/o Klabb tal-Boċċi
Triq id-Daħla ta’ San Tumas, Żejtun
Tel: +356 21673384
 
 
 
South East Pigeon Club
It-Trappers, Triq l-Għadam, Żejtun
Tel: +356 21677657
 
 
 

Political

 
Labour Party
Misraħ Gregorio Bonici
Tel: +356 21660749 E-Mail : mlpzejtun@gmail.com
Secretary : Joe Hales Mob: + 356 79012531
 
 
Nationalist Party
Dar ir-Rikonċiljazzjoni, Triq Santa Katarina, Żejtun
Tel: +356 21694226
Website: www.pn.org.mt
 
 

Religious


Movement for Charismatic Renewal
"Il-Madonna tal-Ħniena", Triq il-Labour, Żejtun
Tel: +356 21678378
 
Mixja Neokatekumenali
"Massabielle", Triq Gius Caruana, Żejtun
Tel: +356 21673403
 
Youth Centre
20, Misraħ Diċembru XIII, Żejtun
Tel: +356 21693475
 
Legion of Mary (Men)
15, Maria Bambina, Triq Ħannieqa, Għaxaq
Tel: +356 21675475
 
Legion of Mary (Women)
18, Triq San Franġisk, Żejtun
Tel: +356 21694255
 
Moviment tal-Fokolari
77, Triq Luqa Briffa, Żejtun
 
Grufan
Antonville, Triq id-Daħla ta’ San Tumas, Żejtun
Tel: +356 21829195
 
Azzjoni Kattolika
Victess, Triq il-Qadi, Żejtun
Tel: +356 21675951
 
Kummissjoni Djakonija
2, Sqaq Ta’ Tnella, Żejtun
Tel: +356 21675185
 
Fraternita` Charles de Fouclaud
19, Triq Ħerba, Żejtun
Tel: +356 21673567
 
Kummissjoni Żona tal-Ħniena
Knisja Madonna tal-Ħniena, Triq il-Madonna tal-Ħniena, Żejtun
 
Kummissjoni Zona San Girgor
Helios, Triq il-Falkunier, Żejtun
Tel: +356 21675887
 
Kunvent Qalb ta’ Gesu
Dar San Ġużepp, Triq San Luċjan, Żejtun
Tel: 21693719
 
Istitut Ġesu’ Nazzarenu
Triq San Girgor, Żejtun
Tel: 21674498
 
Kummissjoni Tagħlim Nisrani
Beatrice Hse, Triq Pres. A. Buttiġieġ, Żejtun
Tel: 21694280 Fax: 21821801
 
Jesuit Community
Dar P Arrupe, 7, Sqaq San Adeodato, Żejtun
Tel: +356 21677841 Fax: +356 21801387
e-mail: cfj@waldonet.net.mt
 
MUSEUM (Boys)
‘Dar Dun Ġorġ’, Triq il-Kostituzzjoni, Żejtun
Tel: +356 21673455
 
MUSEUM (Girls)
Triq Santa Katarina, Żejtun
 
Presbiterju Parrokkjali
Uffiċċju Parrokkjali, Triq San Girgor, Żejtun
Tel: +356 21694563
 
EXODUS
Dar St Katarina, Misraħ Diċembru XIII, Żejtun
Tel: +356 21694563
 
 

Educational & Social

 
Dar Nazzareth
Triq Santu Wistin, Żejtun
Tel: +356 21694874
Contact Person: Rev. Angelo Seychell
 
Dar l-Anzjani
Triq id-Daħla ta’ San Tumas, Żejtun
Tel: +356 21805702 Fax: +356 21805705
Contact Person: Ms. Antoinette Vella
e-mail: info@caremalta.com
website: www.caremalta.com
 
Elderly Day Centre
Triq id-Daħla ta’ San Tumas, Żejtun
Tel: +356 21805847
Contact Person: Dipatiment ghall-Anzjani - R Ellul
 
Youth@Local
C/o Żejtun Town Council, 28, Triq Sant’ Anġlu, Żejtun
Tel: +356 21803118 Mob: +356 99443653
 
Paolo Freire Institute
16, Misraħ Diċembru XIII, Żejtun
Tel: +356 21694583
Contact Person: Rev. Edgar Busuttil