Navigate Up
Sign In

Minutes

Minuti u Skedi ta' Pagamenti tal-Laqgħat tal-Kunsilli

It-Tmien Legislatura
2019 
2018
2017
Laqgha No 42 - 01 ta' Novembru 2017 - Din il-laqgha ma saritx minhabba nuqqas ta' kworum
Laqgha No 41 -19 t'Ottubru -  Din Il-laqgħa ma saritx minħabba nuqqas ta' Kworum - Skeda ta' Pagamenti 
Laqgha No 40. - 15 t'Ottubru 2017
Laqgha No39 - 22 ta' Awwissu 2017 u skeda ta' Pagamenti 8
Laqgħa No 36 - 22 ta' Ġunju 2017 - Laqgħa b'urġenza 
Laqgħa No 35 - 15 ta' Ġunju 2017 u skeda ta' Pagamenti 6
Laqgħa No 34 - 11 ta' Mejju 2017 u skeda ta' Pagamenti 5 
Laqgha no 28 - 24 ta' Frar 2017  - Laqgħa b'urġenza
Laqgha no 27 - 13 ta' Frar 2017 u skeda ta' Pagamenti 2
Laqgha no 26 - 08 ta' Frar 2017
Laqgha no 25 - 05 ta' Jannar 2017 u skeda ta' Pagamenti 13 u skeda ta' Pagamenti 1
2016
Is-Seba' Leġislatura
2015
Laqgha no 54 il-Gimgħa 27 ta' Frar 2015 ma saritx għax ma kienx hemm Kworum.
2014
Laqgha no 46 tal-Gimgha 30 ta' Mejju 2014, giet posposta ghall-Erbgha 4 ta' Gunju 2014, minhabba attivita' tal-Kunsillieri mall-President ta' Malta f' Burmarrad.
2013
Skeda ta' Laqgha no 34
Laqgha no. 29 it-Tlieta 14 ta' Mejju 2013
2012
Seduta Nr 13 - Il-Ħamis 9 ta' Awissu 2012 - Skeda ta' Pagamenti IKKANCELLATA
Is-Sitt Leġislatura
2012
2011
2010
2009

----------------------------------------------------------------------------------------
 

Kumitat Amministrattiv Burmarrad
It-Tieni Leġislatura
2017
Laqgha No 15 li kellha ssir nhar It-Tlieta 11 ta' April 2017  ma saritx minhabba nuqqas ta' quorum
Laqgha No 14 li kellha ssir nhar It-Tlieta 28 ta' Marzu 2017 ma saritx minhabba nuqqas ta' quorum
Minuti ta' Laqgha No 13 nhar It-Tnejn 28 ta' Frar 2017  
Laqgha No 12 li kellha ssir nhar It-Tnejn 13 ta' Frar 2017 ma saritx minhabba nuqqas ta' quorum 
Minuti ta' laqgha no. 11 - It-Tlieta 17 ta' Jannar 2017
2015
2014
L-Ewwel Leġislatura
2014
2013
 
2012
Minuti tal-Erbgħa u Għoxrin laqgħa - It-Tlieta 04 ta' Dicembru 2012 (ghadhom ser jigu approvati minhabba li giet ikkancellata laqgha nr. 25).
 
2011
2010

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​