Navigate Up
Sign In

Associations

Catholic League - Men
Address:    
Uffiċċju Parrokkjali,
Misraħ ir-Rebħa,
Naxxar.

Tel: 21435376

Catholic League - Women
Address:    
Uffiċċju Parrokkjali,
Misraħ ir-Rebħa,
Naxxar.

Tel: 21435376

Malta Labour Party Premises
Address:    
33, Misraħ ir-Rebħa,
Naxxar.

Tel: 21410059
 
Pastoral Centre Sliem u Barka
Address:    
Triq ix-Xambekk,
Baħar iċ-Ċagħaq,
l/o Naxxar.

Tel: 21378639

Jubilate Deo Choir
Address:
c/o Knisja Parrokkjali,
Naxxar

Website:    http://jubilatedeo.com
 
Sgħajtar Pastoral Committee
Address:    
Triq il-Lanġas,
Sgħajtar,
Naxxar.

Committee for External Feasts
Address:    
Uffiċċju Parrokkjali,
Misraħ ir-Rebħa,
Naxxar.

Tel: 21435376

Widower Commission
Address:    
Uffiċċju Parrokkjali,
Misraħ ir-Rebħa,
Naxxar.

Tel: 21435376

Scholastic Council
Address:    
Skola Primarja Dun Karm Scerri,
Triq l-Iskola,
Naxxar.

Tel: 21410740


M.U.S.E.U.M. - Girls
Address:    
Triq Castro,
Naxxar.

Tel: 21412429

M.U.S.E.U.M. - Boys
Address:    
Vjal il-Labour,
Naxxar.
Tel: 21410308
Website: www.sdcmuseum.org

Naxxar Lions Football Club
Address:    
10/11, Misraħ ir-Rebħa,
Naxxar.
Tel: 21411974

Naxxar Lions Youth Football Nursery
Address:    
10/11, Misraħ ir-Rebħa,
Naxxar.
Tel: 21411974
E-mail: naxxarnursery@yahoo.co.uk 

Naxxar Scouts Group
Address:    
Triq Żenqa,
Naxxar.
Tel: 21437073
E-mail: naxxarscoutgroup@yahoo.com
Website: www.naxxarscouts.org
 
Naxxar Youth Centre
Address:    
L-Oratorju tan-Naxxar,
Triq l-Oratorju,
Naxxar.

Nationalist Party Premises
Address:    
Dar id-9 tà Mejju, 1987,
Vjal il-Labour, 
Naxxar.

Tel: 21434893

E-mail: info@pnnaxxar.com 

Salina Bay Residents Association
Address:    
1, Harmony, 
Triq il-Barrakki tal-Melħ,
Salina Bay 
l/o Naxxar.

Tel: 21580990

Peace Band Club
Address:    
Victory Palace, 
Misraħ ir-Rebħa,
Naxxar.

Tel: 21431621

Vittorja Band Club
Address:    
20/21, Triq Santa Luċija,
Naxxar.

Tel: 21414189

Parish Office
Address:    
Misraħ ir-Rebħa,
Naxxar.

Tel: 21435376