Navigate Up
Sign In

 Contact Information 

Address:
 126, Triq il-Mitħna l-Ġdida, il-Mellieħa MLĦ 1107
 
 Telephone
 21521333/21523230
 
 Email
 
Fax: 21521666
 
Website
https://www.mellieha.gov.mt/​​

​LATEST NEWS