Navigate Up
Sign In

Minutes

It-Tmien Legislatura​

2019

Is-Seba` Legislatura

2019
Seduta Nru 80 li saret Nhar it-Tnejn 17 ta' Jannar 2019 - Lista ta' pagamenti 80 - Petty cash December 2018- Aggornament il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issir l-Erbgha 20 ta' Marzu 2019 fis-6:00pm.

2018
2017

2016
 ​
2015
2014
2013
Is-Sitt Leġislatura
2013
2012
 2011
 2010
        (Dokumenti mressqa matul Seduta Nru 16) -
         (Dokumenti mressqa matul seduta Nru 9)
 

2009
 
Il-Ħames Leġislatura
2009
 
​​​​​​​​​​