Navigate Up
Sign In


 
It-Tmien Leġislatura
2019

Laqgha tal-Kunsill 007 Nhar it-Tnejn 9 ta' Dicembru 2019 - Aggornat il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issir Nhar it-Tlieta 14 ta' Jannar 2019 fis-6.00pm
Laqgha tal-Kunsill 006 Nhar it-Tnejn 11 ta' Novembru 2019 - Aggornament il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issir Nhar it-Tnejn 9 ta' Dicembru 2019 fis-6:00pm
 Laqgha tal-Kunsill 005 Nhar it-Tnejn 7 t'Ottubru 2019 - Aggornament il-laqgha tal-Kunsil li jmiss er issir nhar t-Tnejn 11 ta' Novembru 2019 fis-6.00pm
Laqgha tal-Kunsill 004 Nhar l-Erbgha 11 ta' Settembru 2019. Aggoranament il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issir t-Tnejn 7 t'Ottubru 2019 fis-6:00pm.
Laqgha tal-Kunsill 003 Nhar it-Tlieta 20 t'Awwissu 2019 Aggornament il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issir l-Erbgha 11 ta' Settembru 2019 fis-6.00pm
Laqgha tal-Kunsill 002 Nhar L-Erbgha 10 ta' Lulju 2019 Aggornament il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issir it-Tlieta 20 t'Awwissu 2019 fis-6.00pm

 
Is-Seba Leġislatura
2019
Laqgha tal-Kunsill 84 Nhar it-Tnejn 13 ta' Mejju 2019 Aggornament il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issir il-Hamis 20 ta' Gunju 2019 fis-6.00pm
Laqgha tal-Kunsill 83 Nhar it-Tnejn 15 t'April 2019 Aggornament il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issit it-Tnejn 13 ta' Mejju 2019 fis-6.00pm​
Laqgha tal-Kunsill 82 nhar it-Tnejn 25 ta' Marzu 2019 Aggornament il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issit it-Tnejn 15 ta' April 2019 fis-6.00pm
Laqgha tal-Kunsill 81 Nhar it-Tnejn 18 ta' Frar 2019 Aggornament il-laqgha tal-Kunsill li jmiss ser issir it-Tnejn 25 ta' Marzu 2019 fis-6:00pm.
2018

2017
2016
2015
2014
2013
Is-Sitt Leġislatura
2013
2012
2011
2010
​​​​​​Laqgha tal-Kunsill 77 Nhar it-Tnejn 29 t' Ottubru 2018.pdfLaqgha tal-Kunsill 77 Nhar it-Tnejn 29 t' Ottubru 2018.pdf​​​​​​​​​​​