Navigate Up
Sign In

Minutes

It-Tmien Leġiżlatura

2020


2019


Minuti tal-laqgħat tal-lokalita mal-pubbliku għat-Tmien Leġiżlatura

Is-Seba'  Legiżlatura

2019

2018

2017
2016
2015
2014
Il-Kunsill jixtieq javza li l-laqgha li kellha ssir nhar l-Erbgha 21 ta' Mejju 2014 ma saritx minhabba li ma kienx hemm quorum. Id-data tal-laqgha li jmiss ghadha ma thabritx. 
2013
Is-Sitt Leġislatura
2013
2012
Laqgħa Nru.39 li saret nhar t-Tnejn 30 ta' April 2012 - NULL
Laqgħa Nru.38 li saret nhar il-Hamis 26 ta' April 2012 - NULL
2011
2010
2009
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​