Navigate Up
Sign In

Minutes

Minuti tal-Laqgha tal-Lokalita' 29 li saret fl-14 ta’ Dicembru 2020      
Minuti tal-Laqgha 28 li saret fl-14 ta’ Dicembru 2020 - Skeda Pagamenti 28 - Petty Cash Dicembru
Minuti tal-Laqgha 27 li saret fis-17 ta’ Novembru 2020 - Skeda Pagamenti 27 - Petty Cash Novembru
Minuti tal-Laqgha b'urgenza Nru 26 li saret fis-27 ta' Ottubru 2020
Minuti tal-Laqgha 25 li saret fit-13 ta’ Ottubru 2020 - Skeda Pagamenti 25 - Petty Cash Ottubru
Minuti tal-Laqgha 24 li saret fl-14 ta’ Settembru 2020 - Skeda Pagamenti 24 - Petty Cash Settembru
Minuti tal-Laqgha 23 li saret fis-17 t’ Awwissu 2020 - Skeda Pagamenti 23 - Petty Cash Awwissu
Minuti tal-Laqgha b'urgenza Nru 22 li saret fl-24 ta' Lulju 2020
Minuti tal-Laqgha 21 li saret fit-13 ta’ Lulju 2020 - Skeda Pagamenti 21 - Petty Cash Lulju
Minuti tal-Laqgha 20 li saret fit-18 ta’ Gunju 2020 - Skeda Pagamenti 20 - Petty Cash Gunju                                  Minuti tal-Laqgha b'urgenza Nru 19 li saret fil-11 ta' Gunju 2020 
Minuti tal-Laqgha 18 li saret fit-22 ta’ Mejju 2020 - Skeda Pagamenti 18 - Petty Cash Mejju
Minuti tal-Laqgha 17 li saret fis-16 ta’ April 2020 - Skeda Pagamenti 17 - Petty Cash April
Minuti tal-Laqgha 16 li saret fis-27 ta’ Marzu 2020 - Skeda Pagamenti 16 - Petty Cash Marzu
Minuti tal-Laqgħa b’urġenza 15 li saret fis-27 ta’ Frar 2020
Minuti tal-Laqgha 14 li saret fis-7 ta’ Frar 2020 - Skeda Pagamenti 14 - Petty Cash Frar
Minuti tal-Laqgha 13 li saret fil-15 ta’ Jannar 2020 - Skeda Pagamenti 13 - Petty Cash Jannar

Minuti 2019​

Minuti tal-Laqgha tal-Lokalita' 12 li saret fit-30 ta’ Dicembru 2019
Minuti tal-Laqgha 11 li saret fit-30 ta’ Dicembru 2019
Minuti tal-Laqgha 10 li saret fid-9 ta’ Dicembru 2019
Minuti tal-Laqgha 09 li saret fid-19 ta’ Novembru 2019 -
Minuti tal-Laqgha 08 li saret fil-31 ta’ Ottubru 2019
Minuti tal-Laqgha 07 li saret fl-21 t’ Ottubru 2019 - Skeda Pagamenti 07 - Petty Cash Ottubru
Minuti tal-Laqgha tal-Lokalita' 06 li saret fl-10 t’ Ottubru 2019
Minuti tal-Laqgha 05 li saret fl-24 ta’ Settembru 2019 - Skeda Pagamenti 05 - Petty Cash Settembru 24.09.19
Minuti tal-Laqgha 04 li saret fit-3 ta’ Settembru 2019 - Skeda Pagamenti 04 - Petty Cash Settembru 03.09.19
Minuti tal-Laqgha 03 li saret fit-2 t’ Awwissu 2019 - Skeda Pagamenti 03 - Petty Cash Settembru
Minuti tal-Laqgha 02 li saret fid-9 ta’ Lulju 2019 - Skeda Pagamenti 02 - Petty Cash Lulju
Minuti tal-Laqgha 01 li saret fit-2 ta’ Lulju 2019
Minuti tal-Laqgha 69 li saret fid-19 ta’ Gunju 2019 
Minuti tal-Laqgha 68 li saret fit-22 ta’ Mejju 2019 - Skeda Pagamenti 68 - Petty Cash Mejju
Minuti tal-Laqgha b'urgenza Nru 67 li saret fis-17 ta' Mejju 2019
Minuti tal-Laqgha 66 li saret fid-29 t’April 2019 - Skeda Pagamenti 66 - Petty Cash April
Minuti tal-Laqgha Nru 65 li saret fil-25 ta' Marzu 2019 - Skeda Pagamenti 65 - Petty Cash Marzu
Minuti tal-Laqgha Nru 64 li saret fid-19 ta' Frar 2019 - Skeda Pagamenti 64 - Petty Cash Frar
Minuti tal-Laqgha b'urgenza Nru 63 li saret fit-13 ta' Frar 2019
Minuti tal-Laqgha Nru 62 li saret fil-15 ta' Jannar 2019 - Skeda Pagamenti 62 - Petty Cash Jannar

Minuti 2018

Minuti Nru 61 tal-Laqgha Annwali li saret fis-17 ta’ Diċembru 2018
Minuti tal-Laqgha Nru 60 li saret fis-17 ta’ Diċembru 2018 - Skeda Pagamenti 60 - Petty Cash Dicembru
Minuti tal-Laqgha Nru 59 li saret fl-20 ta’ Novembru 2018 - Skeda Pagamenti 59 - Petty Cash Novembru
Minuti tal-Laqgha Nru 58 li saret fl-24 t' Ottubru 2018 - Skeda pagamenti 58 - Petty Cash Ottubru 
Minuti tal-Laqgha Nru 57 li saret fil-25 ta' Settembru 2018 - Skeda pagamenti 57 - Petty Cash Settembru
Minuti tal-Laqgha Nru 56 li saret fit-23 ta' Awwissu 2018 - Skeda pagamenti 56 - Petty Cash Awwissu
Minuti tal-Laqgha Nru 55 li saret fis-26 ta' Lulju 2018 - Skeda pagamenti 55 - Petty Cash Lulju
Minuti tal-Laqgha Nru 54 li saret fl-20 ta' Gunju 2018  - Skeda pagamenti 54 -Petty Cash Gunju
Minuti tal-Laqgha Nru 53 li saret fil-15 ta' Mejju 2018 - Petty Cash Mejju 2018 - Skeda pagamenti 53 
Minuti tal-Laqgha b'urgenza Nru 52 li saret fis-26 t'April 2018
  
Minuti tal-Laqgha Nru 51 li saret fit-18 t'April 2018 - Petty Cash April 2018  - Skeda pagamenti 51
Minuti tal-Laqgha Nru 50 li saret fil-21 ta' Marzu 2018 - Skeda pagamenti 50 - Petty Cash Marzu 2018
Minuti tal-Laqgha Nru 49 li saret fil-21 ta' Frar 2018  - Skeda pagamenti 49   - Petty Cash Frar 2018
Minuti tal-laqgħa Nru  48 li saret . fis 16 ta Frar 2018   
Minuti tal-laqgħa Nru 47 li saret fis 17 ta' Jannar 2018 - Petty Cash Jannar 2018 - Skeda pagamenti 47

Minuti 2017

Minuti tal-laqgha Nru 46 li saret fis 27 ta' Dicembru 2017
Minuti tal-laqgha Nru 45 li saret fit-12 ta' Dicembru 2017 -   Skeda pagamenti 45   
Minuti tal-laqgha Nru 44 li saret filt 8 ta' Novembru 2017 - Skeda Pagamenti
Minuti tal-Laqgha Nru 43 li saret fil-11 t' Ottubru 2017 - Skeda pagamenti
Minuti tal-Laqgha Nru 42 li saret fl-14 ta' Settembru 2017 - Skeda pagamenti 
Minuti tal-Laqgha Nru 41 li saret fil-21 t'Awwissu 2017   - Skeda pagamenti 

Minuti 2016
Minuti 2014
Minuti 2013
Minuti 2012
Il-Ħames Kunsill
Minuti 2012
Minuti 2011
Minuti 2010
Minuti 2009
Għal minuti ta' qabel tista' tidħol fis-sit www.gharghur.gov.mt
Is-Sitt Kunsill
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​