Navigate Up
Sign In

Minutes


Laqgha nru 83 li saret fl-20 ta' Ottubru 2018
Laqgha nru 82 li saret fl-24 ta' Ottubru 2018 - Dokumenti mal-Minuti 24-10-2018
Laqgha nru 81 li saret fis-26 ta' Settembru 2018 - Dokumenti mal Minuti 26-9-2018
Laqgha nru 80 li saret fid-29 ta'Awwissu 2018 - Dokumenti mal-Minuti 29-08-2018
Laqgha nru 79 li saret fil-25 ta' Lulju 2018 - Dokumenti mal-Minuti 25-07-2018
Laqgha nru 78 li saret fis-27 ta' Gunju 2018 - Dokumenti mal-Minuti 27-06-2018
Laqgha nru 77 li saret fl-1 ta' Gunju 2018 - Dokumenti mal-Minuti 01-06-2018
Laqgha nru 76 li saret fit-30 ta' Mejju 2018
Laqgha nru 75 li saret fis-17 ta' Mejju 2018 - Dokumenti mal-Minuti 17-05-2018
Laqgha nru 74 li saret fl-10 ta' Mejju 2018 - Dokumenti mal-Minuti 10-5-2018
Laqgha nru 73 li saret fl-24 ta' April 2018 - Dokumenti mal-Minuti 24-04-2018
Laqgha nru 72 li saret fid-19 ta' April 2018 - Dokumenti mal-Minuti 19-04-2018
Laqgha nru 71 li saret fil-15 ta' Marzu 2018 - Dokumenti mal-Minuti 15-3-2018
Laqgha nru 70 li saret fil-15 ta' Frar 2018 - Dokumenti mal-Minuti 15-02-18

2017
Laqgha nru 55 li saret fil-15 ta' Frar 2017 - dokumenti mal-minuti

2016
Laqgha nru 50 (Laqgha b'Urgenza) li saret fis-17 t'Ottubru 2016 - dokumenti mal-minuti - Ittri biex jigu skuzati

2015

2014

2013
Is-Sitt Leġislatura
2013
2012
2011
2010
2009

Il-Ħames Leġislatura
2009
​​​​​​​